dinsdag 12 januari 2021

Wat staat er te gebeuren in Neerbuul/Molenstraat?

In 2021 vinden er werken plaats in de omgeving van Neerbuul.

Waar zijn de werken?

Het dossier kan opgesplitst worden in drie zones:

 1. Neerbuul
 2. Kruispunt Neerbuul-Molenstraat-Lammerdries-Winkelstraat
 3. Deel Molenstraat (gedeelte tussen Neerbuul en het kruispunt met Boskant)

Zone wegen- en rioleringswerken: Neerbuul (groene cirkel), kruispunt Neerbuul/Lammerdries-Winkelstraat/Molenstraat (gele cirkel) en een deel van Molenstraat tot aan het kruispunt met Boskant (oranje cirkel)

Om welke werken gaat het?

 • Fluvius en Telenet hangen de kabels die nu aan de elektriciteitspalen bevestigd zijn ondergronds.
 • De openbare verlichting wordt vernieuwd naar LED.
 • Pidpa en Proximus verbeteren verouderde delen van hun ondergronds net.
 • Er komt een gescheiden rioleringsstelsel zodat er geen afvalwater meer in de grachten terechtkomt. De grachten worden heraangelegd en beschoeid.
 • Er komt een nieuw comfortabel, vrijliggend fietspad in Neerbuul van om en bij de 3 meter breed langs de kant waar nu ook het fietspad zich situeert.
 • Er komt een nieuwe rijweg in asfalt in Neerbuul. In het eerste gedeelte van Molenstraat (tot aan de picknickplaats op de kruising met Boskant) voorziet het lokaal bestuur een nieuwe landelijke weg gevormd door twee betonstroken met daartussen grasdals.
 • Het wegdek wordt vernieuwd op het kruispunt Neerbuul-Molenstraat-Lammerdries-Winkelstraat.
 • Er komt een veiligere fietsverbinding met Lammerdries-Winkelstraat.

Wanneer starten de werken?
 • november-december: openbaar onderzoek omgevingsvergunning
 • januari: start plaatsbezoeken afkoppelingsdeskundige voor scheiding regen- en afvalwater (omwonenden ontvangen hierover een brief)
 • midden februari: start voorbereidende werken nutsmaatschappijen
 • april-mei: aanbesteding en aanstelling aannemer
 • vermoedelijk juli-augustus: Infomoment voor alle omwonenden waarin we de werken, planning en hinder toelichten. Hoe dit infomoment precies zal plaatsvinden, hangt af van de evolutie van het coronavirus. Hierover verneem je later meer.
 • rond augustus-september: start wegen-en rioleringswerken