dinsdag 12 januari 2021

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen starten midden februari

De echte wegen- en rioleringswerken in Neerbuul-Molenstraat staan rond de zomerperiode op de agenda. Om de werken vlot te laten verlopen, voeren de nutsmaatschappijen binnenkort al enkele voorbereidende werken uit. 

Wanneer vinden de voorbereidende werken plaats?

De voorbereidende werken starten rond midden februari en duren normaal een drietal maanden. 

Waar vinden de voorbereidende werken plaats?

  • In Neerbuul (zie groene cirkel op onderstaande foto): aan de kant van de weg met de even huisnummers, dit is de kant van de rijbaan waar er nu geen fietspad ligt.
  • In Molenstraat (stuk tussen Neerbuul en het kruispunt met Boskant, zie oranje cirkel op onderstaande foto): aan beide kanten van de weg.


Welke voorbereidende werken vinden er plaats?

  • Fluvius brengt zijn bovengrondse leidingen ondergronds. Ook de leidingen van Telenet worden door het netbedrijf ondergronds gelegd.
  • Fluvius vernieuwt een deel van de gasleiding.
  • Pidpa vernieuwt haar bestaande leiding over het hele traject. 
  • Proximus vernieuwt haar bestaande leiding over het hele traject.

Welke hinder/omleidingen brengen de voorbereidende werken met zich mee?

  • Voor gemotoriseerd verkeer:

Gedurende de volledige periode van de voorbereidende werken geldt er eenrichtingsverkeer in Neerbuul, dit in de zone tussen het kruispunt Neerbuul-Molenstraat en het kruispunt Neerbuul-Puntstraat. Beide kruispunten (Neerbuul-Molenstraat en Neerbuul-Puntstraat) blijven bereikbaar. De eenrichting geldt in de richting van Hoogbuul/Moleneinde naar Geelseweg. De andere rijrichting is verboden voor gemotoriseerd verkeer.

  • Voor fietsers:

Voor hun verandert er niets. Zij kunnen in twee richtingen blijven gebruikmaken van het fietspad in Neerbuul.

  • Voor reizigers De Lijn:

De twee bushaltes in Neerbuul worden tijdelijk niet bediend. Er wordt een tijdelijke halte voorzien ter hoogte van Moleneinde. Hierover wordt nog gecommuniceerd aan de huidige haltes zelf. 

  • OPGELET: Extra hinder omwonenden: 

Op bepaalde momenten zullen omwonenden door werken voor hun deur tijdelijk enkel te voet of met de fiets hun woning kunnen bereiken. De betrokken nutsmaatschappij zal hen hierover tijdig op de hoogte brengen. Heb je dan toch je wagen nodig, zorg er dan voor dat je je auto vooraf buiten de werfzone parkeert, bijvoorbeeld op de parking van het Shopping Park, in Puntstraat of – na afstemming - eventueel bij je (over)buur waar er op dat moment niet gewerkt wordt.